Paszport – Europejska Karta Młodzieżowa – Międzynarodowa Legitymacja Studencka

DOKUMENTY – Paszport

Najważniejszym dokumentem w podróży jest bez wątpienia paszport, który powinien zachowywać ważność jeszcze parę miesięcy po planowanym zakończeniu wycieczki zagranicznej. Warto więc wcześniej sprawdzić, kiedy upływa okres ważności, a w razie potrzeby przedłużyć go dostatecznie wcześnie przed wyjazdem, by oszczędzić sobie nerwowych zabiegów w ostatniej chwili. Większość państw wymaga, aby dokument ważny był jeszcze przez 180 dni po planowanym powrocie do kraju zamieszkania. Najlepiej tego typu formalności załatwiać poza sezonem, w sezonie bowiem biura paszportowe są zatłoczone, a czas oczekiwania na wydanie dokumentu przekracza dwa tygodnie lub nawet miesiąc.

Aby otrzymać paszport uprawniający do wielokrotnego przekraczania granicy, należy złożyć w biurze paszportowym kwestionariusz ze znaczkiem skarbowym (1,50 zł), trzy zdjęcia paszportowe, dowód osobisty z wpisanym numerem ewidencyjnym (tzw. pesel), skrócony akt urodzenia (w przypadku osób ubiegających się o paszport pierwszy raz) i wpłacić na konto urzędu 100 zł opłaty paszportowej. Kombatanci, emeryci, renciści wraz z współmałżonkami pozostającymi na ich utrzymaniu, młodzież ucząca się i studenci (dotyczy tylko studiów dziennych) płacą za wydanie paszportu połowę tej sumy – 50 zł. Paszport zachowuje ważność przez 10 lat.

Dzieci (nawet małe) należy wyposażyć w oddzielne paszporty. Dziecko musi mieć wyrobiony numer pesel w biurze dowodów osobistych oraz być wpisane do dowodów osobistych obojga rodziców. Dla potwierdzenia zawartych w kwestionariuszu paszportowym danych osoby niepełnoletniej należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia lub tymczasowy dowód osobisty. Paszporty takie wydawane są bezpłatnie. Kolejne wymiany paszportu osób do lat 16 w przypadku np. aktualizacji fotografii, są także bezpłatne.

W razie zgubienia paszportu jeszcze na terenie Polski, chcąc uzyskać dokument powtórnie, należy uiścić opłatę w wysokości 300 zł, a gdy zgubi się go po raz kolejny – 400 zł. Utratę paszportu poza granicami kraju, bez względu na okoliczności, natychmiast należy zgłosić na policji i w polskim konsulacie lub ambasadzie. By otrzymać duplikat, powinno się przedstawić wszystkie informacje zawarte w zaginionych dokumentach, najlepiej ich kserokopie. Trzeba udowodnić swoją tożsamość, narodowość, obywatelstwo, zapłacić 300 zł i dołączyć trzy fotografie (lewy półprofil). Warto przed wyjazdem wykonać kserokopie strony ze zdjęciem oraz sąsiedniej w paszporcie i przewozić je w innym miejscu niż reszta dokumentów. Nie wolno zapominać, że paszport zastępczy ma przeważnie krótki okres ważności. W nagłych przypadkach można prosić o dokumenty tymczasowe, które umożliwiają jedynie powrót do kraju. Po powrocie można wystąpić o ponowne przyznanie paszportu.

Legitymacje

Europejska Karta Młodzieżowa EURO<26 to karta rabatowa, której posiadaczem może zostać każdy młody człowiek pomiędzy 12. a 26. rokiem życia. W Polsce od 1995 r. Europejską Kartę Młodzieżową EURO <26 wydaje Gdańska Fundacja Integracji Europejskiej.

Karta EURO<26 ważna jest przez rok od daty wydania i daje dostęp do 3500 zniżek w Polsce oraz prawie 300 000 zniżek w 29 innych krajach Europy. Karty wydane w poszczególnych państwach przez członków EYCA (Europejskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych) są honorowane na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że każdy posiadacz karty ma dostęp do całej oferty systemu EYCA.

Karta EURO <26 daje młodym ludziom uprzywilejowany, łatwiejszy dostęp do kultury, edukacji, informacji, transportu, sportu, turystyki i wypoczynku, rozrywki, ubezpieczenia. Zniżki obejmują towary i usługi znajdujące się w polu zainteresowania młodych ludzi. Internetowa informacja o zniżkach w Polsce: www.euro.org.pl, w Europie: www.euro26.org.

Decydując się na Kartę EURO <26 w Polsce, można wybrać jedną z trzech możliwości. Każdej z nich towarzyszy informator – przewodnik zniżek. Wszystkie karty to dostęp do oferty zniżek w Polsce i Europie. Każda z wersji obejmuje także całoroczne ubezpieczenie.

Posiadacze karty EURO <26 uprawnieni są do kupowania specjalnych, tanich biletów lotniczych SATA w Biurach Turystyki Młodzieżowej CAMPUS, bezpłatna rezerwacja tel.022/8245800.

Europejska Karta Młodzieżowa EURO 26 to wersja podstawowa, z której może korzystać każdy w wieku od 12 do 26 lat w Polsce i innych krajach europejskich. Obejmuje ona całoroczne ubezpieczenie turystyczne od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrycie kosztów leczenia (25 000 zł) i transportu medycznego (62 500 zł) w całej Europie podczas każdej podróży nie dłuższej niż 90 dni.

Karta EURO 26 STUDENT to propozycja dla studentów wyższych szkół – państwowych, prywatnych, licencjackich itp., potwierdza studencki status za granicą. Ta wersja zawiera rozszerzony pakiet ubezpieczeniowy na Polskę (nie trzeba płacić składki na uczelni) od następstw nieszczęśliwych wypadków (15 000 zł) oraz świadczenia szpitalne – za każdy dzień pobytu w szpitalu (20 zł). Ubezpieczenie zasięgiem obejmuje wszystkie kraje świata – w zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrycia kosztów leczenia (50 000 zł) i transportu medycznego (75 000 zł).

Ubezpieczenie bierze pod uwagę niewyczy-nowe uprawianie sportów oraz legalną pracę za granicą.

Karta EURO<26 WBK Maestro, wersja utworzona w systemie Maestro Cirrus z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA, umożliwia założenie konta bez konieczności deklarowania regularnych wpłat oraz korzystanie z bankomatów i regulowanie rachunków w kraju i za granicą. Kwota do dyspozycji na koncie zależy od możliwości finansowych posiadacza karty. Zawiera taki sam pakiet ubezpieczenia, jak w karcie EURO<26 STUDENT. Tę kartę można wyrobić w oddziałach Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA. Karty EURO <26 i EURO <26 STUDENT dostępne są w sieci 450 punktów sprzedaży w całej Polsce, m.in. w PBP ORBIS, BTM Campus, samorządach studenckich, niektórych oddziałach PTTK i innych biurach podróży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *