Paszport – Europejska Karta Młodzieżowa – Międzynarodowa Legitymacja Studencka

Międzynarodowa Legitymacja Studencka – ISIC (International Student Identity Card) jest jedynym uznawanym w ponad 90 krajach świata dokumentem potwierdzającym tożsamość studenta lub ucznia szkoły średniej. Upoważnia do zniżek w muzeach, teatrach, kinach, przy zakupie biletów lotniczych, kolejowych, promowych, autobusowych, w hotelach i na kempingach na całym świecie. O zniżki na legitymację ISIC należy pytać zawsze i wszędzie, nawet jeśli nie ma stosownych wywieszek. Posiadacze legitymacji mogą również korzystać z bezpłatnej, czynnej 24 godziny na dobę linii telefonicznej – ISIC Help Line. W trakcie pobytu za granicą w przypadku nagłej potrzeby można uzyskać (korzystając z Help Line) pomoc organizacyjną, prawną lub lekarską.

Legitymacje wraz z informatorem wydają biura Almaturu na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej (potrzebne jest jedno zdjęcie). Legitymacja zachowuje ważność od momentu zakupu do 31 grudnia następnego roku (maks. 16 miesięcy). Koszt wystawienia dokumentu wynosi 35 zł.

Posiadacze legitymacji ISIC mają na całym świecie dostęp do specjalnych taryf lotniczych. Zapewniają one zniżki nawet do 40% taryfy podstawowej (zob. Bilety w podrozdziale Samolot rozdziału Podróż).

Międzynarodowa młodzieżowa karta turystyczna – IYTC (International Youth Travel Card), zwana też Kartą GO’25, przeznaczona jest dla wszystkich osób w wieku 14 – 25 lat (jedynym kryterium wymaganym do otrzymania jej jest wiek – nieukończone 26 lat w dniu wystawienia dokumentu). Karta upoważnia do zniżek w zakresie transportu, zakwaterowania, wyżywienia i wstępów do obiektów kulturalnych w ponad 50 krajach świata. Zachowuje ważność przez 1 rok od daty wystawienia. Aby wyrobić kartę, należy zgłosić się do najbliższego punktu Almaturu z dokumentem potwierdzającym wiek oraz ze zdjęciem. Koszt wynosi 35 zł.

Międzynarodowa legitymacja nauczycielska ITIC (International Teacher Identity Card) teoretycznie uprawnia do takich samych zniżek, jak ISIC, w praktyce jednak nie zawsze bywa respektowana. W trakcie pobytu za granicą do dyspozycji posiadacza legitymacji ITIC czynna jest specjalna linia telefoniczna Help Line – analogicznie do ISIC Help Line (zob. powyżej). Wydają ją biura turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego Logostur i biura Almaturu na podstawie ważnej legitymacji nauczycielskiej. Koszt 35 zł, okres ważności -jak w przypadku legitymacji ISIC.

Studenci i uczniowie szkół średnich posiadający ważną Międzynarodową Legitymację ISIC, Międzynarodową Legitymację Nauczycielską ITIC bądź Międzynarodową Kartę Turystyczną GO’25 są ubezpieczeni w Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA od kosztów leczenia (10 000 $) i następstw nieszczęśliwych wypadków (5000 zł) w czasie każdej podróży za granicę.

Legitymacja Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

(PTSM) uprawnia do korzystania z bazy ponad 5,5 tysiąca schronisk młodzieżowych w 68 krajach świata. Jest odpowiednikiem legitymacji Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych Hostelling International (HI), do której należy PTSM. Schroniska zrzeszone w HI można poznać po charakterystycznym znaku – niebieskim trójkącie z białą sosną i chatą, obok którego zazwyczaj widnieje symbol jednego z blisko 70 narodowych towarzystw schronisk młodzieżowych. Co więcej, oferta ta wcale nie ogranicza się do młodzieży, osoba powyżej 18 lat po prostu płaci więcej. O wyrobieniu legitymacji należy pomyśleć jeszcze przed wyjazdem, w Polsce jest to bowiem prostsze i tańsze niż za granicą. Zajmują się tym wszystkie oddziały Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Aby korzystać z sieci schronisk za granicą, trzeba mieć plastikową legitymację PTSM. Do jej uzyskania nie jest wymagane zdjęcie, a opłaty w zależności od wieku wynoszą: legitymacja junior -dzieci i młodzież szkolna, także ze szkół pomaturalnych 8 zł, studenci 17 zł; legitymacja senior – nauczyciele czynni i emerytowani 16 zł, dorośli pracujący 26 zł. Legitymacja wraz ze znaczkiem zachowuje ważność przez rok od daty wystawienia. Kartonowa legitymacja PTSM, tańsza o 6 zł dla seniorów i o 3 zł dla juniorów, ważna jest tylko na terenie Polski.

W każdej placówce PTSM można ponadto nabyć Informator Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych The Guide to Budget Accomodation (przewodnik po tanich noclegach), publikowany w dwóch oddzielnych tomach: Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego (40 zł) oraz Afryka, Ameryka, Azja, Australia, Nowa Zelandia (40 zł). Przewodnik zawiera aktualne informacje o schroniskach wraz z cenami, podane w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Legitymacje ISIC, ITIC, GO’25 i PTSM wydawane są przez biura podróży organizacji studenckich i młodzieżowych. Pracownicy biur dysponują poradnikami, zawierającymi informacje o niektórych zniżkach w poszczególnych krajach.

Karnet kempingowy CCI (Camping Card International) uprawnia do zniżek w wysokości 5 – 20% na kempingach zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Kempingu i Karawaningu. Wydawany co roku informator podaje szczegółowe informacje o kempingach zrzeszonych w tej organizacji, począwszy od numerów telefonów, a skończywszy na danych o jakości toalet. Karnet na kempingach służy też jako dowód tożsamości (z powodzeniem zastępuje paszport), który zawsze trzeba deponować w recepcji kempingu. Posiadacz karnetu oraz wszystkie osoby podróżujące z nim tym samym samochodem objęci są ubezpieczeniem od kradzieży na terenie kempingu. Karnet kempingowy obowiązuje w całej Europie z wyjątkiem Albanii, Rumunii i WNP. Ważny jest od momentu wykupienia do końca roku kalendarzowego. Można go nabyć w biurach turystyki PZMot oraz w Polskiej Federacji Kempingu i Karawaningu. Przy zakupie trzeba okazać paszport. Cena karnetu wraz ze znaczkiem i informatorem wynosi 30 zł.

Międzynarodowe prawo jazdy

IDP (International Driving Permission) wystawiają lokalne wydziały komunikacji po złożeniu wniosku, jednego zdjęcia, okazaniu prawa jazdy i dowodu osobistego oraz opłaceniu 32,50 zł. Dokument ma trzyletni okres ważności. Według informacji Ministerstwa Transportu wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Albanii, Grecji i Szwajcarii (które nie podpisały Konwencji Wiedeńskiej z 1968 r.) honorują zwykłe polskie prawo jazdy wydane po 1 stycznia 1971 r. Warto jednak IDP traktować jako dodatkowy dowód tożsamości napisany w kilku językach.

„Karta seniora” W Norwegii seniorzy (honnor), czyli osoby, które ukończyły 69 lat, przy zakupie biletów wstępu do muzeów, na basen, opłacie za przejazdy itp., uprawnione są do takich samych zniżek, jak studenci. Nie jest wymagana specjalna legitymacja, ale osoby wyglądające młodo powinny udowodnić swój wiek, ponieważ niezwykle dokładni norwescy bileterzy nie uwierzą na słowo, że ktoś właśnie ukończył 69 lat.

Kserokopie

Chociaż ryzyko kradzieży w Norwegii jest minimalne, dobrze jest zabrać ze sobą kserokopie kilku pierwszych stron paszportu i innych ważnych dokumentów, takich jak ubezpieczenie i świadectwa zakupu czeków podróżnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *