Pieniądze

PIENIĄDZE

Waluta

Koronę norweską w Europie Północnej oznacza się skrótem Nkr, stawianym przed liczbą (na tej stronie nkr, po liczbie); na międzynarodowym rynku walutowym używa się skrótu NOK. W samej Norwegii spotyka się często skrót kr, umieszczony po kwocie. Jedna norweska korona (nkr) dzieli się na 100 øre. W obiegu są monety o nominałach 50 øre oraz 1, 5, 10 i 20 koron, a także banknoty o wartości 50, 100, 200, 500 i 1000 koron.

Kursy walut na 30.03.2018

1 złoty = 2,28 nkr

1 nkr = 0,43 zł

Wymiana pieniędzy

Na poczcie i w bankach można wymienić najbardziej chodliwe waluty obce oraz wszystkie rodzaje czeków podróżnych. Te ostatnie są wymieniane po kursie wyższym o ok. 1% niż gotówka. Urzędy pocztowe proponują korzystny przelicznik, ale pobierają opłatę za usługę: 10 nkr za realizację czeku podróżnego lub 20 nkr za wymianę gotówki. W niektórych bankach, na przykład Kreditkassen i Den Norske Bank, prowizje mają podobną wysokość, w pozostałych płaci się aż 20 nkr za wymianę czeku podróżnego (co oznacza, że dobrze jest zabrać czeki o wysokich nominałach).

Czeki podróżne nie zastępują pieniędzy, lecz są jednym ze sposobów bezgotówkowego przewożenia pieniędzy. Dotarłszy na miejsce, należy wymienić je na gotówkę. Zdarza się jednak, że można nimi płacić, szczególnie w większych punktach handlowo-usługowych. Mają tę zaletę, że w przypadku utraty nie przepada odpowiadająca im kwota i w ciągu zaledwie kilku godzin można otrzymać nowe, a firmy wystawiające często oferują takie dodatkowe usługi, jak pomoc w nagłych wypadkach, przekazy pieniężne, ubezpieczenie i pośrednictwo w przekazywaniu wiadomości.

Aby zrealizować czek, czyli wymienić go na gotówkę, wystarczy pójść do banku realizującego dane czeki lub innego punktu wymiany, okazać paszport (czasem wymagane są dwa dokumenty tożsamości) i w obecności pracownika banku złożyć w lewym dolnym rogu podpis, wskazujący na to, że osoba realizująca czek jest jego właścicielem, a dopiero w drugiej kolejności wpisać datę realizacji. Prowizja za realizację czeków wynosi około 1,5% od ich wartości i zazwyczaj nie jest pobierana w placówkach wystawcy.

By wejść w posiadanie czeków, nie trzeba mieć konta dewizowego. Przy sprzedaży nabywca otrzymuje czeki (najczęściej w dolarach amerykańskich lub markach niemieckich) oraz dowód zakupu, z wpisaną kwotą, nominałami, seriami i numerami czeków oraz danymi właściciela. W obecności pracownika banku każdy czek należy podpisać w lewym górnym rogu (podpis wzorcowy). Na czekach nie wpisuje się daty sprzedaży, dzięki czemu są ważne bezterminowo. Opłata bankowa za sprzedaż czeków wynosi 1 – 1,5% od ich wartości.

Dowód zakupu oraz numery zrealizowanych czeków powinno się przechowywać oddzielnie, gdyż w razie utraty stanowią podstawę do otrzymania nowych czeków lub wypłaty gotówki. Warto zostawić w domu kserokopie zakupionych czeków. Nigdy nie należy składać drugiego podpisu na czekach, których nie zamierza się natychmiast realizować. Informację o warunkach wypłaty równowartości utraconych czeków posiadacz otrzymuje przy zakupie. Znajduje się ona w plastikowym portfelu dołączonym do czeków. Portfel zawiera również kartę 24-godzinnej obsługi refundacji czeków; na karcie widnieje wykaz numerów bezpłatnych połączeń telefonicznych z punktami refundacji w różnych krajach. Po stwierdzeniu utraty lub kradzieży należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w najbliższym punkcie refundacji, aby czeków nie zdążyły zrealizować osoby nieupoważnione.

Najbardziej znane firmy oferujące czeki podróżne to American Express, Thomas Cook, Citycorp i Visa. Czeki American Express są najpopularniejsze i najszybciej refundowane w razie zgubienia lub kradzieży.

Bankomaty Norweskie bankomaty (norw. mini-bank, umożliwiają dostęp do konta bankowego przy pomocy karty bankomatowej banku macierzystego. Znajdują się przy wielu bankach i w okolicach uczęszczanych miejsc publicznych, takich jak centra handlowe. Przyjmują duże karty kredytowe, a także karty bankowe w formacie Cirrus i/lub Plus.

Karty kredytowe Karty Visa, Euro-card, MasterCard, American Express i Diners Club są powszechnie akceptowane w całej Norwegii. Korzystając z karty, unika się opłat za wymianę gotówki czy czeków podróżnych. Kartami kredytowymi można płacić za bilety kolejowe i podróż parowcem, ale nie za przejazdy krajowymi promami.

Osoby, które zgubią kartę lub którym zostanie ona skradziona, powinny zgłosić ten fakt w odpowiedniej agencji: American Express (80033244), Diners Club (22830691), Eurocard/MasterCard (80030250), Visa (22830390).

Przesyłanie pieniędzy Jeżeli w czasie podróży wyczerpały się gwarantowane kartą płatniczą zasoby pieniężne, najprościej będzie poprosić kogoś w Polsce o wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto. Lepiej nie wysyłać przelewu za pośrednictwem banku w Polsce do banku w Europie Zachodniej, ponieważ operacja taka zajmuje co najmniej kilka dni (chyba że komuś się nie śpieszy). Najszybszym, chociaż drogim sposobem transferu pieniędzy z Polski za granicę jest nadanie przekazu za pośrednictwem firmy Western Union Money Transfer (022/6365688). Po wpłaceniu pieniędzy w oddziale firmy w Polsce (m.in. w bankach Prosper Bank, PBK, Banku Zachodnim) są one natychmiast (przekaz satelitarny) do odebrania w odpowiednim banku lub innej placówce w Norwegii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *